Yasal Koşullar

Fransız Gastesi Web Sitesi ve Mobil Uygulaması Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar

Fransız Gastesi web sitesine hoşgeldiniz. Bu sayfa, Fransız Gastesi internet sayfasına (site) ve mobil uygulamasına (uygulama) ilişkin ziyaret ve kullanım koşullarını içermektedir.


Aksi atıf veya kaynak göstermek suretinde belirtilmedikçe site ve uygulama içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) Fransız Gastesi’ne (Gasteniz) ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.

Gasteniz, ilgili yasal işlemleri başlatma hak ve yetkisine sahiptir.

Bu sitenin/uygulamanın herhangi bir sayfasına girilmesi halinde, aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu  şartların kabul edilmemesi durumunda siteye/uygulamaya girilmemelidir.

A. Siteye/uygulamaya erişim ve sitenin/uygulamanın kullanımı, Gasteniz’in belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.

Bu sitede/uygulamada yer alan hiçbir eser Gasteniz’den izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez ve başka bir lisana çevrilemez.

Sitenin/uygulamanın ilk kullanım anından itibaren geçerlilik kazanan “Kullanım Koşulları“, siteye/uygulamaya erişim sağlayan ve sitede/uygulamada kalan herkesçe kabul edilmiş sayılır. Gasteniz, değişiklikleri derhal çevrimiçi yayımlamak şartı ile kullanım koşullarını her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevrimiçi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için siteyi/uygulamayı düzenli olarak takip etmek, site/uygulama kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra siteyi/uygulamayı kullanmaya devam eden kişi, bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

Gasteniz, web sitesinin/mobil uygulamasının 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak değişik sebeplerle sitenin/uygulamanın erişilebilir olmamasından sorumlu değildir. 

Bu siteye/uygulamaya erişim, herhangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak durdurulabilir.

Gasteniz, site/uygulama kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber, bilgilerin doğruluğu konusunda açıktan veya ima yolu ile hiçbir garanti vermez. Gasteniz, yanlış veya eksik bilgiden sorumlu değildir.

Site/uygulama, üçüncü kişiler tarafından sunulan bilgiler de içerebilir. Üçüncü kişiler, bu sitede/uygulamada yayınlanan materyallerin ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak ile yükümlüdürler. Gasteniz, bu materyalin doğruluğunu garanti edemez ve materyaldeki hata, ihmal veya eksiklik, yanlış beyan, materyalde vaat edilen hizmetlerin yerine getirilmesinde meydana gelecek bir aksama veya getirilmesinin aksaması iddiası karşısında ve sitede duyurulan hizmetleri sunan firma, şirket veya bireyin iflası veya firma veya şirketin tasfiyesi durumlarında doğabilecek maddi/manevi kayıp veya zarar nedeniyle sorumluluk kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği, söz konusu kuruluşların kendilerine onaylatılmalıdır.

Gasteniz, sitenin/uygulamanın kullanılması, kullanılamaması, bünyesinde sunulan bilgiler veya siteye/uygulamaya bağlı olarak yapılan eylemler veya alınan kararlar nedeniyle kullanımında meydana gelen aksaklıktan, sitenin/uygulamanın içerdiği materyalden, sitenin/uygulamanın kullanımından sonra alınan bir karar veya yapılan bir eylemden doğan, kontrat, haksız fiil veya başka türlü (sınırlama olmadan, iş kaybından doğan zararlar veya kâr kaybı dahil) zararlardan sorumlu değildir. 

Gasteniz, sitesinde/uygulamasında yer alan linklerle ulaşılacak sitelerde sunulan bilgiler nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıktan veya ima yolu ile herhangi bir garanti verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir. 

B. Bu siteden/uygulamadan yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma ve internet sitelerinde kullanma  ancak aşağıdaki koşullar dahilinde yapılabilir:

1. Kişisel kullanım

Bu sitede/uygulamada yer alan eserlerin kullanımı kişisel kullanım ve/veya bilgi edinme amacı ile sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen çoğaltma fiilleri hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da  eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz, ticari amaçla kullanılamaz.

Sitedeki/uygulamadaki yazılı veya görsel materyal hiçbir şekilde değiştirilemez, telif hakkı ibareleri silinerek kullanılamaz. 

Sitede/uygulamada yer alan eserlerin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Bu sitedeki/uygulamadaki veriler ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanım için indirebilir veya yazdırılabilir.

Bu sitedeki/uygulamadaki verileri herhangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara onların kişisel bilgilendirilmeleri için, içeriğin Fransız Gastesi tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını belirtmek şartıyla gönderilebilir.

2. Kişisel olmayan kullanım

Bu siteden/uygulamadan yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma gibi çoğaltma yahut internet sitelerinde kullanma:

Kullanılacak bilgiye ilişkin izinler, içeriğin altında ismi yer alan ilgiliden; Gasteniz tarafından üretilen içeriklere ilişkin kullanım izni ise doğrudan Gasteniz’den yazılı olarak talep edilmelidir.

C. “Misafir Odası” Kategorisi ve Konuk Yazarlarca Hazırlanmış İçerikler

Misafir Odası kategorisinde yer verilen yazılar ve içerikler, tamamen yazı sonunda ismi belirtilen yazarların kişisel düşüncelerinden ibarettir. İlgili yazılar ve yazılarda yer alan düşünceler hukuken hiçbir şekilde Fransız Gastesi’ni bağlamaz, Gasteniz’in politik düşünceleri olarak addedilemez.

Bu kısma yapılacak atıflar ve/ya bu kısımdan yapılacak alıntılar Fransız Gastesi’ne değil, doğrudan yazarın kendisine yapılmalıdır / yapılmış sayılır.

D. Sorumluluk Reddi

Gasteniz, bu sitede/uygulamada yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu sitede/uygulamada yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu sitede/uygulamada yer alan bilgi, rapor, grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman Gasteniz tarafından herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sitede/uygulamada yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

İşbu nedenlerle bu sitede/uygulamada yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan Gasteniz sorumlu tutulamaz. 

Bu sitenin/uygulamanın kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan, Gasteniz ve/veya ekip üyesi, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar. 

Bu bilgiler doğrultusunda, Gasteniz, bu sitenin/uygulamanın içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir. 

Sitede/uygulamada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Gasteniz dilediği zaman, sitenin/uygulamanın herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki/uygulamadaki bazı özellikleri veya bilgileri kaldırabilir veya sitenin/uygulamanın bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. 

Gasteniz, sitenin/uygulamanın virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

Kullanım şartlarıyla ilgili olarak Türkiye kaynaklı erişimlerde ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

E. Cookies

“Cookie” bilgisayarınıza internet servis sağlayıcısı tarafından gönderilebilen bir yazılımdır. Cookies, sitemizin ve servislerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar. Eğer bilgisayarınıza bir cookie gönderilirse, sizin bilginiz ve onayınız olmadan sizinle ilgili bir veri toplamayacaktır. Onay anına kadar cookie sadece genel kullanım modellerini izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır.

Cookies gönderim tercihinizi siteye/uygulamaya erişim anınızda ekranınızda beliren kutucuktan değiştirebilirsiniz. Bu uyarı ekranı Avrupa Birliği’nin kişisel veriler konusundaki yasal düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

© Fransız Gastesi web sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan sayfalara ilişkin tüm haklar saklıdır.