Gündem Hukuk

Fransa’da Karantina ve Ev İçi Şiddet Tedbirleri

Fransa’da pandemi dolayısıyla ilan edilen OHAL kapsamında alınan karantina tedbiri ve eav içi şiddete karşı alınan önlemler neler?

Öncelikle ifade etmek gerekir ki Fransa’da ; eşi, eski eşi veya evlilik bağı olmaksızın birlikte yaşadığı kimse tarafından ev içi şiddete maruz kalan kadın, Ceza Kanunu hükümlerince nitelikli bir korunmaya tabi tutuluyor. İlgili durumlarda fail her ne suçtan dolayı ceza almış olursa olsun (şiddet, yaralama, cinsel saldırı, hakaret, cinayet vs.), filli dolayısıyla uygulanacak ceza hükümleri « ağırlaştırılmış » olarak uygulanıyor. [Code Pénal, l’article 132–80]

OHAL’in uzatılmasına ilişkin kanun metnine gelince, bu çerçevede kabul edilen 14 Kasım 2020 tarihli Kanun’un 17. maddesi uyarınca, Ceza Kanunu’nun yukarıda ifade edilen ilgili hükmünün mağduru olan -ev içi şiddete maruz kalmış- bireyler sokağa çıkma yasağına tabi tutulamayacakbu şiddetin failleriyle aynı evde yaşamaya zorlanamayacak ve eğer ki şiddet uygulayan eşin -birlikte yaşanan kişinin- evden çıkarılması mümkün olmazsaşiddet mağdurlarına aile hayatlarını sürdürebilecekleri başka bir konaklama yeri tahsis edilecektir.

Dolayısıyla, ilgili yasa metni ile birlikte ev içi şiddete maruz kalma durumu olağanüstü halden kaynaklı sokağa çıkma yasağına bir istisna teşkil ediyor ve bu şiddetin mağduru bireylere nitelikli bir koruma durumu öngörüyor. Böylelikle şiddetin mağduru olan bireyler açısından uğradıkları/uğrayacakları şiddet engellenmeye ve tahsis edilen konutla birlikte ise bu şiddetin etkileri ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

İlgili OHAL kanunu : LOI n° 2020–1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, l’article 17

Yazar Hakkında

Fransız Gastesi

Yorum yap

Paylaş
Bağlantıyı kopyala