Gündem Hukuk

Fransa Yeni Göç Yasası İle Krize Sürüklendi: Neler Değişecek?

İşçiler, öğrenciler, çifte vatandaşlar, iltica talep edenler: Fransa yeni göç yasası ile değişecek yeni hükümlerden kimler, nasıl etkilenecek?

Gün geçmiyor ki Fransa’da hükümetin yasa tasarıları halkın tepkisini çekmesin. Yıllarca süren tartışmaların ardından yürürlüğe giren emeklilik yasasının ardından, Fransa’da şimdi de yabancıların ülkedeki durumu tartışma yarattı. Evet, Fransa’nın bugünlerde tek gündemi yeni göç yasası tasarısı oldu. Hükümetin kaleme aldığı ilk hali meclisin onayını alamayan tasarı, vekil ve senatörlerden oluşan heyet tarafından yeniden yazıldı. Tam da bu sebeple hükümet eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Çünkü tasarının yeni halinde “aşırı sağın imzası var” eleştirileri oldukça şiddetliydi. Böylelikle Fransa yeni göç yasası ile büyük bir krize sürüklenmiş oldu.

Le Pen hayalini kuruyordu, Darmanin yaptı!

Seçimden sonra Le Pen’in yaptığı “zafer” açıklaması, aslında eleştirilerin haklılığını ortaya koyuyordu. Tasarı sahibi İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ise “ihanet ettiniz” diyerek meclise sitem etti. Kabineden iki bakan istifa etti, Macron’a “Resmi Gazete’de yayınlamama” çağrıları katlanarak arttı. Tüm gözler şimdi önce Anayasa Konseyi’ne, daha sonra ise Emmanuel Macron’a çevrildi. Anayasa Konseyi’nin inceleme için bir ay süresi bulunuyor. Akabinde Cumhurbaşkanının, masasına gelecek yasa tasarısını yürürlüğe koyup koymayacağı da merak konusu. Çünkü Macron, “Le Pen’in oyları olmadan meclisten geçmeli” açıklaması yapmış ve bunun gerçekleşmediği ihtimalde yasayı meclise yeniden görüşülmek üzere geri göndereceğini ifade etmişti. Politik bir krize doğru sürüklenen Fransa’yı tartışmalı günler bekliyor.

Le Pen'in Fransa yeni göç yasası kabulü esnasında tepkisi

Şimdi gelelim yeni göç yasası ile ilgili merak ettiklerinize. Yürürlüğe girişi, yapacağı değişiklikler, öğrencilerin çalışanların çifte vatandaşların durumu: Gelin birlikte tek tek göz atalım!

Fransa Yeni Göç Yasası Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Senato ve mecliste oylanan yasa tasarısı, şu an ilk olarak incelenmek üzere Anayasa Konseyi’ne gönderildi. Anayasa Konseyi‘nin olası bir “uygunluk” kararında tasarı, ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un masasına gelecek. Macron’un yasayı imzalaması durumunda ise yayınlanarak yürürlüğe girecek. Ancak uygulama konusunda belirsizlikler çok fazla. Bu nedenle hükümetin bir “uygulama kararnamesi” çıkarması gerekecek. Kaldı ki bazı hükümler için bir deneme süresi öngörülüyor ve ilgili hükümler 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek. Kısacası belirsizlikler çok fazla olsa da, çerçevesini çizmekte elbette yarar var. Şimdi gelelim yeni göç yasası ile gelecek değişikliklere!

Fransa Yeni Göç Yasası İle “Göçmen Kotası” Uygulaması Başlıyor

Yeni göç yasası, ülkedeki göçmenlere kota getirecek. Göç ve entegrasyon politikalarının çok yıllık yönleri, Parlamento’da yıllık bir tartışma konusu olacak ve Parlamento, üç yıllık dönemler için, Fransa’ya yerleşmeye kabul edilen yabancıların sayısını kategori bazında oylayacak. Bu kategorilere öğrenciler, işçiler ve diğer oturum kartı talep edenler dahil edilecek, iltica başvuruları ise hariç tutulacak.

Fransa’da Aile Birleşimi Koşullarında Önemli Değişiklikler Yapılacak

Fransa yeni göç yasası ile aile birleşimi şartlarını değiştiriyor. Fransa’ya ailesini getirmek isteyen yabancının ülkede geçirmiş olması gereken süre 18 aydan 24 aya çıkarılıyor. Fransa’ya girmeden önce eşin sahip olması gereken minimum Fransızca dil seviyesi gibi şartlar da getirilecek.

Fransa’da Kira Yardımı Başta Olmak Üzere Sosyal Yardımlara Erişim Zorlaşacak

Fransa’da sosyal yardımlara erişim şartları değişecek ve zorlaşacak. Sosyal yardımlardan yararlanmak için yeni yasada daha uzun ikamet süreleri öngörülüyor. Kişisel konut yardımından yararlanmak (APL), beş yıl ülkede ikamet ediyor olma şartına bağlanacak.

Eğer kira yardımını talep eden kişi Fransa’da çalışıyorsa, üç aylık çalışmasının sonrasında bu yardıma başvurabilecek.

Öğrenciler de bu kuraldan istisna tutulacak ve Fransa’da eğitim görenler, kira yardımından doğrudan yararlanabilecekler.

Sosyal yardımlara ilişkin düzenlemelerden yine mülteciler ve vatansızlar hariç tutulacak.

Kira yardımına ilişkin detaylı okuma yapmak isterseniz, “Fransa CAF Kira Yardımı: APL” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Yabancı Öğrencilere “Teminat” Zorunluluğu Getiriliyor

Yabancı öğrencilerin ilk ikamet izni alabilmeleri için artık bir “geri dönüş teminatı” yatırmaları gerekecek. Teminat miktarı bir kararname ile belirlenecek ancak bugün itibariyle bu meblağ 7000 euro olarak konuşuluyor.

Gelir düzeyi düşük olan veya üstün akademik başarısı bulunan öğrenciler gibi çeşitli kimseler için istisnalar öngörülüyor. Teminat, öğrenci hakkında sınır dışı kararı verildiği ihtimalde, masrafların karşılanması için kullanılacak. Öğrenci kendi rızasıyla ayrıldığı veya statü değişikliği yaptığı ihtimalde iade edilecek.

Fransa yeni göç yasası öğrencileri nasıl etkileyecek?

Fransa’da Kaçak İşçilerin (“Kağıtsızların“) Oturum İznine Erişimi Zorlaşacak

Yeni düzenleme ile, yasal çalışma veya ikamet izni bulunmayan işçilere, istihdam açığı olan mesleklerde çalışmaları durumunda ve istisnai olarak “geçici çalışan” veya “işçi” statüsü verilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu oturum iznini talep etmek için artık işverenlerin dosya hazırlamasına ihtiyaç kalmayacak. İlgililer şahsen başvuru yapabilecek.

Bu talebi yapabilmek için ilgililerin Fransa’da en az 3 yıl ikamet etmiş olma ve son 24 ayda en az 12 ay (ardışık veya değil) çalışmış olmaları gerekiyor. Ayrıca ilgili kimseler Fransa’ya entegre olduklarını da kanıtlamak zorunda olacaklar. Valilikler bu konuda takdir yetkisine sahip olacak ve başvuruları “Fransa’ya adaptasyonda eksiklik” sebebiyle reddedebilecekler. Bu hüküm, idareye geniş bir takdir yetkisi vermesi ve ayrımcılığa kapı aralayacağı sebepleriyle eleştiriliyor. Bu nedenle de Anayasa Konseyi’nin iptal edebileceği hükümler arasında gösteriliyor.

Hatırlatmak gerekir ki bu kısımda genel bir uygulamaya geçilmeden önce 2026 yılı sonuna kadar deneme süresi öngörülüyor.

Dolayısıyla, hükümetin ilk metinde öngördüğünün aksine, istihdam açığı olan işlerde talep halinde doğrudan ve derhal ikamet kartı verilmesi durumu ortadan kalkmış oldu.

Şöyle özetleyelim: Her ne kadar şartlar kolaylaşmış ve çalışılması gereken süre azalmış olsa da (önceden son 3 yılda 24 ay veya son 5 yılda 8 ay çalışmış olma şartı aranıyordu), idareye verilen takdir yetkisi durumu zorlaştıracak gibi duruyor.

Fransa’da İltica Başvuruları “France Asile” Merkezlerinde Yapılacak

Fransa’da iltica sürecine ilişkin tüm işlemlerin tek bir kurumdan takip edilmesi amaçlanıyor. “France Asile” adı verilen bölgesel iltica merkezleri kademeli olarak devreye alınacak. Bu merkezlerde, başvuru sahibinin kaydının valilik tarafından yapılması, Fransız Göç ve Entegrasyon Ofisi (OFII) tarafından hakların tanınması ve Fransız Mülteci ve Vatansız Kişileri Koruma Ofisi’ne (OFPRA) başvurunun yapılması gibi işlemler gerçekleşecek. Dolayısıyla başvuranların iltica sürecinin hızlı ilerlemesi ve kolay sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Fransa İltica Mahkemesi Yeniden Yapılandırılıyor: Tek Hakimli Duruşma Dönemi Başlıyor

Fransa Ulusal İltica Mahkemesi (CNDA) yeniden yapılandırıyor. Şu an yalnızca Paris’te bulunan iltica mahkemesinin çeşitli illere dağıtılması planlanıyor. Ayrıca bugün istisnai olarak uygulanan “tek hakimli duruşma” sistemi genelleşecek ve kural haline gelecek. Ancak karmaşık davalar için üç hakimli heyet ile gerçekleşen duruşmaların sürmesi planlanıyor. Bugün en çok iltica talebinin geldiği ülke olduğu düşünülen Türkiye’den gelenlerin başvuruları kuvvetle muhtemel heyet ile 3 hakim huzurunda görüşülmeye devam edecek.

Bu uygulamaya yöneltilen eleştiri: Duruşmaya çağrılmadan dosya üzerinden verilecek ret kararlarının artacak olması.

Fransa’da Oturum İzni İçin Fransızca Bilme Şartı Getirilecek

Yeni göç yasasına göre, ilk defa çok yıllık ikamet kartı talep eden yabancıların, Fransızca dilinde minimum A2 seviyesine sahip olmaları gerekecek. Ayrıca, daimi ikamet kartı alımı ve Fransız vatandaşlığına erişim için gerekli olan minimum Fransızca seviyeleri de artırılacak. Kalıcı oturum için B1, Fransız vatandaşlığı için ise B2 seviye Fransızca zorunlu hale getirilecek.

Son olarak, işverenlere de yabancı çalışanlarına Fransızca eğitimi almalarını teşvik konusunda bazı zorunluluklar getirilecek.

Fransa’da Doğan Yabancı Ebeveynli Çocukların Vatandaşlık Hakları

Fransa’da yabancı ebeveynlerden doğan çocuklar, ergin olduklarında talepleri halinde Fransız vatandaşı olabilecekler. Medeni kanundaki diğer şartlar konusunda bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak bu çocukların elde edecekleri vatandaşlık hakları, kesinleşmiş bir suçtan mahkum olmaları durumunda geçersiz sayılabilecek.

Çifte Vatandaşların Fransız Vatandaşlığını Kaybetmesi

Çifte vatandaş olan kişilerin, kamu otoritesini haiz bir memura (asker, polis, jandarma vb.) karşı işlenmiş kasıtlı bir cinayetten dolayı kesin hükümle mahkum olmaları durumunda vatandaşlık hakları iptal edilebilecek.

Fransa Yeni Göç Yasası İle Fransa’ya Kaçak Yollarla Girmek veya Fransa’da Kaçak İkamet Etmek Suç Haline Geliyor

Geçerli vizesi olmayan veya Fransa’da ikamet izni bulunmayan kişilerin yasadışı ikameti, artık bir suç olarak tanımlanacak. Bu durumdaki kişiler 3.750 euro para cezasına ve üç yıl süreyle Fransa topraklarına giriş yasağına tabi olacaklar.

Aile Bireylerinin ve Eşlerin İkamet İzinlerinde Mecburi Süre Fransa Yeni Göç Yasası ile Uzuyor

Fransız vatandaşlarının eşleri ve Fransız çocukların yabancı ebeveynleri için ikamet izni verilme koşulları sıkılaştırıyor. Daimi ikamet kartı için gerekli olan düzenli ikamet süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Fırsatçı Ev Sahipleri İhbar Eden Kimseler İkamet İzni Verilecek

Kiracının yasal veya maddi durumu itibariyle güçsüzlüğünden yararlanarak, nüfuzunu kullanmak suretiyle haksız menfaat temin eden ev sahiplerini ihbar eden kimselere, dava devam ettiği sürece ikamet kolaylığı sağlanacak. Böylelikle özellikle göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaların önüne geçilmek isteniyor. Fransızcada bu kimseler “marchand de sommeil” olarak adlandırılıyor.

Fransa Yeni Göç Yasası İle Oturum Taleplerine Yeni Ret Sebepleri Getiriyor

Geçici ikamet taleplerinin reddedilmesi veya ikamet izinlerinin geri alınması için yeni sebepler getiriliyor.

Belgede sahtecilik veya kamu görevlilerine karşı suç işlemiş olmak gibi durumlarda valilikler başvurucuların ikamet taleplerini geri çevirebilecekler.

Ciddi kamu düzeni tehdidi ise, oturum kartının yenilenmemesi veya geri alınması için yeni bir neden haline geliyor.

Ayrıca, bazı uzun süreli ikamet belgelerinin yenilenmesi için yılda altı ay boyunca Fransa’da etkin bir şekilde bulunma şartı getiriliyor. (Fransa’da yaşamış veya çalışmış olmak gerekecek veya başka bir yolla “yerleşim yerinin” Fransa olduğunun ispat edilmesi gerekecek)

Son olarak, bir yabancının aynı anda birden fazla ikamet izni talebinde bulunması durumunda valiliklerin farklı kararlar almasının önüne geçmek için; “360 derece inceleme” uygulaması başlayacak. İlk etapta 10’a yakın departmanda denenecek bu uygulama, farklı valilikler arasında iletişimi güçlendirecek ve bir yabancıya birden fazla ikamet izni verilmesinin önüne geçilmesini sağlayacak.

Fransa, Doktor ve Eczacılara İkamet İzni Verecek

Sağlık sektöründeki istihdam açığını kapatmak amacıyla, Fransa’da yeni bir oturum kartı yürürlüğe girecek. Yeni göç yasası ile, Avrupa Birliği dışından Fransa’ya göç etmek isteyen doktor ve eczacılara uzun süreli oturum kartı verilmesi mümkün hale gelecek. Bu sayede ülkede alarm veren sağlık sektörünün ihtiyacına çözüm bulunması amaçlanıyor.

Bu oturum izni Fransızca “talent – profession médicale et de la pharmacie” şeklinde adlandırılacak. Detayları duyuruyor olacağız.

Kamu Düzenin Tehdit Eden Yabancıların Fransa Yeni Göç Yasası ile Sınır Dışı Edilmesi Kolaylaşacak (OQTF)

İçişleri Bakanı Darmanin’ın defalarca açıkladığı üzere, yeni göç yasa tasarının birincil amaçları arasında sınır dışı durumlarının kolaylaştırılması yer alıyordu. Kamu düzeni için ciddi bir tehdit oluşturan yabancıların sınır dışı edilmesi yeni yasa ile kolaylaşacak. Uzun süredir Fransa’da yaşama veya Fransa ile kişisel ve ailevi bağ kurmuş olan düzenli yabancılar da kapsama giriyor.

Bu yeni düzenleme uyarınca, seçilmiş kimselere veya kamu görevlilerine şiddet uygulayan veya beş veya üç yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmış yabancılar hakkında sınır dışı kararı verilebilecek.

Yasa tasarısı, ayrıca, haklarında terk kararı verilen 13 yaşından önce Fransa’ya gelmiş yabancılara ve Fransızların aile fertlerine sağlanan korumaları da kaldırıyor. Terk kararı, valilik tarafından yalnızca ikamet hakkının incelenmesinden sonra alınabilecek.

Son olarak, güvenlik birimlerince tutulan “fiş” dosyalarına henüz yetişkin olmayan çocuklar da dahil edilecek ve yabancı çocuklar da artık takibe takılacak.


Fransa’da uzunca süre gündemi meşgul etmeye devam edecek olan yeni göç yasasının çerçevesini bu şekilde çizmiş olduk. Ülkede göçmen ve mülteci dernekleri sokaklara inme çağrılarını başlatırken, pek çok kar amacı gütmeyen kuruluş da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a temkinli olma çağrısı yaptı. “Aşırı sağın önüne geçeceğiz” diyerek yeni görev dönemine başlayan Macron’un, Le Pen’in “zafer” şeklinde adlandırarak duyurduğu yasa hakkında vereceği kararı merakla bekliyoruz.

Yazar Hakkında

Fransız Gastesi

1 Yorum

Yorum yap

Paylaş
Bağlantıyı kopyala