Gündem

Ne Sağ, Ne Sol, Ne De Merkez: Yalnızca “ULTIMATUM”

Fransa’da siyasi parti kurma konusunda daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Valentin Michel ile yaptığımız özel röportajı için tıklayın.

Değerli okurlarımız, yıllardır burada yazılarımızı okuyorsunuz. Size Fransa’dan bilgiler ulaştırabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün sizleri bambaşka bir makale ile baş başa bırakıyoruz. Fransa’da bir siyasi parti kuruluş süreci, hedefleri ve vizyonu hakkında sizler için bir röportaj yaptık.

Partinin belki de en ilgi çekici özelliklerinden biri, ekibinin çok genç olması. Fransa, maalesef gençlerin AB seçimlerine katılım oranları içerisinde en düşük orana sahip olan ülke konumunda. Böyle bir atmosferde, gençler tarafından kurulan bir parti belki de bu probleme bir çözüm olabilir. Sözü fazla uzatmadan, sizi röportajımızla baş başa bırakıyoruz.

Kendinizi Kısaca Tanıtır Mısınız? Parti Kurmaya Nasıl Karar Verdiniz?

Valentin MICHEL, Partinin Kurucu Genel Başkanı. ©Ultimatum Parti

Ben Valentin MICHEL, 25 yaşındayım ve Sciences Po Strasbourg öğrencisiyim.

Mevcut partilere birkaç kez yaptığım katılım denemesinden sonra, savunulan fikirlerin tamamında kendimi bulamadığım için, çok daha ciddi bir proje ortaya koymanın gerekli olduğunu düşündüm. Bu proje, tamamen benim düşüncelerimle örtüşmese de – çünkü Ultimatum‘un fikirleri kolektif düşüncelerin ürünüdür – adil ve humanist bulduğum bir felsefeyi saygıyla taşıyan bir proje oldu. İlk olarak 18 yaşımdayken, “Mouvement du Monde” (Dünya Hareketi) adını verdiğim bir hareketin kuruluşuyla başladım. Naif bir şekilde sadece fikirleri ileri sürerek, özel bir iletişim olmadan başarılı olacağını düşündüm. Ancak bu tam bir başarısızlıkla sonuçlandı. İnsanları ikna etmeye hazır değildim. Ancak bu başarısız proje bana bir şeyler öğrenme fırsatı tanıdı. Bu nedenle, bir yıl boyunca, bu fikri hazır olduğumda tekrar deneyeceğimi aklımda tutarak bir kenara koydum.

Bu nedenle, 24 yaşında Ultimatum‘u (partinin adı) kurdum. Bu kolayca anlatılabilecek bir şey değildi. Ben bunu ortaokuldan beri düşünüyordum. Doğru, pragmatik bir felsefeyi benimseyen, uzun vadeli bir programla desteklenen bir parti kurma zamanı gelmişti.

Siyasi parti politikanızı oluştururken karşılaştığınız başlıca zorluklar nelerdi?

©Ultimatum Parti

Çok sayıda zorlukla karşılaştık. Bir siyasi parti kurmak her zaman karmaşıktır. Hiçbir rehber ya da yardım yoktur. 1988 tarihli yasa kapsamında Ulusal Kampanya Hesapları ve Siyasi Finansman Komisyonu tarafından (CNCCFP) siyasi parti olarak tanınmaktan çeşitli banka hesaplarının oluşturulmasına ve bankaların sistemli direncine kadar hiçbir adım kolay olmadı.

Şimdi neredeyse bambaşka bir aşamaya, finansman arayışı aşamasına geçiyoruz. Bundan sonra kelimenin tam anlamıyla buna odaklanacağım. Aynı zamanda artık sivil toplumla ve mevcut partilerle buluşmaları çoğaltmak da çok önemli. Gözlerden uzak olmamız nedeniyle kamuoyunda meşruiyetimiz neredeyse hiç yok. Bu konuda başarılı olabilmek için sabırlı, çalışkan, ikna edici ve dinlemeye açık olmalıyız. İnsanları ikna edeceğiz, bu sadece bir zaman meselesi.

Siyasi parti projenizi hayata geçirmek için izlediğiniz temel adımları paylaşabilir misiniz?

©Ultimatum Parti

İlk adım, parti felsefesini oluşturmaktı, ki bunu manifestoda özetlenmiş bir formatta bulabilirsiniz. Bu ilk adım, yıllarca süren tartışmaların, dinlemelerin, gözlemlerin ve duyguların ürünüdür. İlk olarak birinci versiyonu oluşturdum ve daha sonra ortak çalışma yoluyla birkaç düzenleme yaptık.

İkinci adım, bu siyasi parti başlangıcınını duyurmaktı. Kendi çevrem dışında, bunu genellikle sosyal medya kullanarak gerçekleştirdim. Propagandaya girmeksizin tanıtmak istedim. Partiye katılan herkes bana ulaşarak katıldı. Bu konuda kimseyi zorlamadım. İlk olarak Camille katıldı. Çünkü o samimiyetle inandı ve sonrasında gerçekten çok etkilendi.

Üçüncü adım, daha önce bahsedildiği gibi, yasalar ve kurumlar önünde, bu partiye resmiyet kazandırmaktı.

Artık önergede bulunma ve insanları ikna etme zamanı gelmişti.

Bu siyasi partiyi kurmanızın arkasındaki temel motivasyonlar nelerdir?

©Ultimatum Parti

Esasında devrim niteliğinde bir proje önerdiğimizi iddia etmiyoruz, ancak özünde durum bu. Siyaset, demokrasi ve eğitim düzeyinde bir zihniyet değişikliği için çalışıyoruz. Anahtar kelime özgürleşmekten ibarettir. Meraklı, bilgili, onunla ilgilenebilmek ve onun evrimine katkıda bulunabilmek amacıyla etrafında olup biteni anlayabilen, kabul edebilen veya reddedebilen ve bunun tamamen farkında olan vatandaşlar yetiştirmek istiyoruz.

Parti, politik bir model olmayı ve dünya çapında yayılmayı amaçlıyor. Ancak önce uygulamada bu fikrin Fransa’da ne kadar uygun olduğunu kanıtlamamız gerekiyor. İlk hedef, 2027 yılındaki milletvekili seçimleridir. Burada pragmatik, uygulanabilir ve adil bir programla ortaya çıkacağız.

Politikaya atılma kararınızı etkileyen kişisel deneyimler veya belirli olaylar var mı?

Thibault NAAS, secrétaire général du parti. ©Ultimatum Parti

Eğitimim bana adaletsizliğin karşısında saklanmamamız ve sessiz kalmamamız gerektiğini öğretti. Tartışmanın, titiz olmanın önemini aşıladı. Hayat; istediğinizi elde etmenin zorluğunu, diğerleriyle aynı yolu izlememenin hayal kırıklığını, asla vazgeçmemenin ve toplum size aksi yönde konuşsa bile kendinize inanmanın kararlılığını öğretti. Birçok insanın kendinde bulacağı bu etmenler belirleyici oldu. Atılımım bir dernekte olabilirdi, sportif veya tıbbi de olabilirdi ki gerçekten de bu cesur ve amaç güden insanları buradan selamlıyorum. Ancak siyasi bir rota, benim için büyük ölçekte etki yaratma açısından daha doğal bir seçenek gibi geliyor.

Ultimatum’un temel değerleri nelerdir?

©Ultimatum Parti

Ultimatum, siyasi pratikte yeni bir prizmayı temsil eder. Adil olanı tüm kişisel ve bencil çıkarların ötesine koyar. Ne sağdan ne soldan, ne de merkezden olduğunu iddia eder. Ve şunu söylemek isterim, bizi ‘En Marche!’ (Cumhurbaşkanı Macron’un iktidara taşıdığı parti) gibi bir şeye de bağlamayın. Biz nüansı, sabrı ve farklı anlama prizmalarını savunuyoruz. Demagojik olarak adlandırabilecek basitleştirilmiş önerilere karşı çıkıyoruz.

Sistematik değişikliklere ancak eğitim yoluyla ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Bu değerler, Fransa’daki diğer mevcut siyasi partilerden nasıl farklılaşıyor?

©Ultimatum

Fransızlara yalan söylemiyor ve hata yapma hakkını savunuyoruz. Kısa ve uzun vadeli etkilerle uygulanması mümkün, gerçekçi fikirler sunuyoruz. Diğerleri, zararlı etkileri gizleyerek anında tabağı doldurmanın yollarını önerirken, bir diğerleri de sadece iktidarı elde etme amacıyla seçmenlerinin istikametinde fikirler sunuyorlar. Her gün bu gibilerin yanlış olduğunu, ancak doğru olanların da olduğunu çalışarak, tartışarak ve tüm paydaşları göz önünde bulundurarak ikna edip kanıtlayacağız. Her seferinde gerekli gördüğümüzde akıntıya karşı yüzeceğiz ve bunun nedenini açıklayacağız. Fransızlar aptal değiller, ancak çoğu parti onları öyle görüyor.

Parti genç seçmenleri karar alma sürecine nasıl dahil etmeyi ve harekete geçirmeyi amaçlıyor?

©Ultimatum Parti

Ultimatum, genç biri tarafından kurulmuş ve gençler tarafından birlikte inşa edilmiştir. Ancak yine de sadece gençlerin partisi değiliz. Katılım doğal olmalı, fikirler bizi katılmaya ikna etmeli. Asla propagandaya düşmeyeceğiz. Gençler, kendilerini bizde doğal olarak bulacaklardır çünkü onlara da hizmet ettiğimizi gösteriyoruz.

Gençler olarak dinlenilmek, sorumluluk almak istiyoruz. Ultimatum’un demokratik organizasyonu buna izin veriyor. Gençlere yönelik bir “genç” şehir komitesinin, birincil il komitelerinden ayrı olmasını istemiyorum. Gençlerin de yaşlılar gibi organize etme, canlandırma, temsil etme ve tartışma konusunda söz hakları vardır. Tüm yaşları, tüm renkleri, tüm kadınları ve erkekleri karıştırmak, gerçek bir birleşik kolektif güç oluşturmak gereklidir.

Gençlerin siyasete katılımıyla ilgili olan zorluklar nelerdir ve bunları nasıl aşıyorsunuz?

©Ultimatum Parti

Durum çok açık. Birkaç istisna dışında, gençler genelde kamuoyu tartışmalarında temsil edilmiyorlar. Bazı yerel yönetimlerde gençleri daha fazla dahil etmeye çalışan gençlik konseyleri gibi kurumlar var.  Esasında bu bir ilk adımdır. Ancak sonra engellerle karşılaşıyoruz.

Gençleri en genç yaşlarından itibaren etrafında olup bitenleri anlama ve karar alma mekanizmasındaki katılım sürecine dahil etmek istiyoruz. Bunu zorunlu olarak tüm ülkede belediye, il ve bölge gençlik konseyleri aracılığıyla, zorunlu olarak tüm gençlerin ülkenin nasıl işlediğini anlamaları için eğlenceli atölyelere katılacakları Evrensel Vatandaşlık Hizmeti aracılığıyla ve tabii ki okul aracılığıyla yapmayı hedefliyoruz. Gençlere amaçlarına ulaşmak için gerekli araçları sağlamalıyız.

Gençleri vatandaşlık rolleri ve oynamaları gereken rolün önemi konusunda daha fazla ilgilendirerek bu engelleri aşmaya çalışacağız. Bu, sınırları zorlamamıza yardımcı olacak. İnanma gücünü vereceğiz, hiçbir zaman sessiz kalmamalarını sağlayacağız.

Partinizin ulaşmayı amaçladığı başlıca siyasi hedefler nelerdir?

Canlı bir demokrasi, entelektüel özgürlük, güvenli bir devlet, adil ve eşit bir toplum, sürdürülebilir kalkınma, uygun göç politikası ve yaşadığımız kimlik krizine yanıt bulmak.

Bu hedeflere ulaşmak için sunduğunuz somut önlemlerden örnekler verebilir misiniz?

©Ultimatum Parti

Tüm okuyucuları sosyal medyada bizi takip etmeye ve önerilerimizin detaylarını öğrenmek için web sitemizi kullanmaya davet ediyorum.

Burada gençlerin ruh sağlığı için bazı somut önerilerden bahsedeceğim.

  • Acil olarak ruh sağlığı uzmanlarının ücretlerini yükseltmek, pozisyonları yeniden oluşturmak ve cazip kılmak.
  • Ulusal bir akıl sağlığı araştırma, yenilik ve değerlendirme ajansı oluşturarak halkımız için çok yıllı bir akıl sağlığı vizyonu inşa etmek
  • “Sıfır Kısıtlama, Sıfır İzolasyon” hedefini sürdürmek.
  • Milli Eğitim Psikologları için 15.000 yeni pozisyon oluşturmak ve öğrencilere sağlanan personeli üçe katlamak.
  • Pedopsikiyatri alanında öğrenci sayısını iki katına çıkarmak.
  • Okul öncesi dönemden itibaren duygu değişimlerini içeren Mental Sağlık ve Mevcut Aktör Bilgilendirme dersleri oluşturmak.
  • Halkın giderek artan ekoloji kaynaklı endişelerine cevap verebilmek için özel olarak profesyonelleri bu tür müdahalelere özgü eğitmek; okullarda, liselerde, üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarında ekoloji kaynaklı endişelerin anlaşılabileceği buluşmalar düzenlemek.
  • Toplumsal bağları sürdürmek ve onarmak için sivil toplumu desteklemek; spor, kültür kulüplerinde faaliyetlere arka çıkmak ve sosyal izolasyona karşı mücadele etmek.
  • İlk temas için anonim ve profesyonellerle görüşme olanağı sağlayan bir uygulama oluşturmak: Anonimlik, özellikle bir sağlık profesyoneli ile iletişim kurma konusunda daha uygun bir çözüm olarak kabul edilir. Sosyal medya, sunucular, sayfalar, yayınlar gibi unsurların bu bağlamda kullanılması uygun görünmektedir.

Bu önergelerin tamamı web sitemizde detaylı olarak açıklanmıştır.

Siyasi partinizde vatandaş katılımını nasıl teşvik ediyorsunuz?

Her gün yapılan anketler ve bizi bazen frenlese de partizan bir tavır sergilemeden herkesle tartışmak suretiyle bunu yapıyoruz. Parti henüz yalnızca genç insan ölçeğine sahip olsa da, vatandaş katılımı bizim için çok önemli bir konu. Demokrasinin vatandaşlar tarafından belirli aralıklarla temsilcilerin seçilmesiyle sınırlı olmaması gerektiğine inanıyoruz. Her gün yaşatılmalıdır. Yakın gelecekte demokrasi üzerine ilk öneriler panelini sunmayı planlıyoruz. Bu öneriler arasında, milletvekilleri ile vatandaşlar arasında zorunlu ve iki ayda bir yapılan halk toplantıları da bulunmaktadır. Bu toplantılar, yerel düzeyde düzenlenerek vatandaşları, dernekleri ve profesyonelleri bir araya getirir ve bir metni tartışmadan önce onlara sunar. Haliyle, bir milletvekilinin veya bir milletvekili danışmanının katılımı da zorunlu olacaktır. Ardından, metni sunan milletvekiline yöneltilen sorularla zenginleştirilen bir tartışma düzenlenir. Milletvekili, varsa, seçim bölgelerindeki vatandaşların önerdiği değişiklikleri savunabilir.

Bu perspektifle çalışıyoruz ve elbette parti büyüdükçe vatandaş katılımı daha önemli bir hale gelecektir.

Hareketiniz içinde çeşitli bir temsilin sağlanması için özel olarak hangi girişimlerde bulundunuz?

©Ultimatum Parti

Şu an için doğal bir çeşitlilik oluştu. Belki kadın ve yaşlılardan yoksunuz. Ancak belirli bir toplum kesimine özgü bir konu üzerinde çalışırken cinsiyet, yaş veya etnik kökenine göre profiller aramıyoruz. Daha iyi anlamak için doğrudan onlarla buluşuyoruz. Ancak tüm ilgilenen kişileri aramıza katılmaya teşvik ediyoruz. Toplumsal güç bizi büyütecek. Başlangıçta desteklediğiniz fikirler ne olursa olsun, serbest tartışma nüans getirir ve çerçeve içinde olması şartıyla bir çözüm bulur. Manifesto bu çerçeveyi belirliyor. Tüm önerilerimiz buna saygılı olacaktır.

Kurduğunuz siyasi parti için uzun vadeli vizyonunuz nedir?

Ondan kopabilmek. Kendi kendine canlanıp büyüyebilmesini dilerim. Onun bir temsili olmak istemem. Fikir, doğru anlamda, her şeyin üzerine çıkmalıdır. Üzerinde duracağımız şey budur. Bunun arkasındaki kişiler, kendilerine karşı kusursuz bir davranış beklenmelerine rağmen, yalnızca bu fikirlerin taşıyıcıları olmalıdır.

Partinizin önümüzdeki yıllarda Fransız siyasi sahnesindeki rolünü nasıl görüyorsunuz?

Hiçbir sınırımız yok. Yol uzun olacak ancak her zaman en iyisini sunmak, anlamak ve sonuçları analiz etmek için çaba sarf etmeliyiz. Birçok planımız var. Onları şimdi açıklayamam. Ancak size şunu duyurabilirim ki, Fransız siyasi sahnesinde doğru yerimizi bulacağız.

Ultimatum AB Seçimleri Hakkında Ne Düşünüyor?

©Ultimatum Parti

Ultimatum kesinlikle Avrupalıdır. Avrupa’yı bir güç olarak görür. Daha güçlü, birleşmiş, egemen ve demokratik olması gereken bir güç. Partimiz Avrupa’yı kuvvetli bir ekonomik güç, benzersiz bir büyüme ve kalkınma merkezi, enerji ve çevre konularında bir örnek yapmak istiyor. Ancak Avrupa’nın herkese açık olmaması gerekiyor. AB Antlaşması’nın 2. maddesinde belirtilen ve AB’nin temel taşları olan insan hakları ve demokratik değerler, AB’nin tüm üyeleri tarafından kabul edilmelidir. Ancak bu şekilde Avrupa büyük güçlerle başa çıkabilir.

Önümüzdeki haziran seçimleri ile ilgili olarak, karar alma sürecinde kritik detayların olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle demokratik yaşam ve bu yaşama kaynaklık eden ideolojik tartışmaların zenginleşmesi için dengeli politik güçlere ihtiyacımız var. Marie Toussaint’ın aşırı sağa karşı set çekme ve sol koalisyon oluşturma niyetini taşıyan liste önem arz ediyor. Güçlü bir sol, politik tartışmalarımızın sağa karşı inandırıcı bir karşıt değer taşıyabilmesi açısından gerçek bir zenginlik sağlayacaktır.

Bu nedenle doğru fikirlerin en yakınına yerleşmek amacıyla birkaç politika ve partiyi incelemeye aldık.

İlk olarak, Équinoxe ve Marine CHOLLEY’in ekolojik hareketini selamlamak istiyoruz. Gezegenimizin belirgin bozulma belirtilerine rağmen hala ciddi bir şekilde zorlanmaya devam ettirildiği küreselleşme ortamında, “sağlık veya çevre için zararlı faaliyetlere yönelik reklamların yasaklanması” ve “düşük karbonlu enerji geliştirme” fikirlerini destekliyoruz. Son olarak, Avrupa savunmasını güçlendirmek için Amerika’ya olan bağımlılığımızı azaltma fikrinin de arkasındayız.

Mevcut dünya dengesi değişikliği bağlamında, belirli bir ulusal egemenliği güçlendirmek fikrini düşünüyor ve destekliyoruz. Burada herhangi bir “Frexit” (Fransa’nın AB’den ayrılması) fikri düşünülmediği gibi, dışa bağımlılıktan kaçınmak ve Avrupa’nın değerini artırmak amacıyla bir yol izlemeliyiz.

Avrupa’nın değerini artırma konusunda, Caroline ZORN’un partisi Parti Pirate’ın “Birlik içinde kültürlerin zenginliğini ve çeşitliliğini korumak amacıyla kültür, siyaset ve sivil toplum için ortak bir Avrupa alanının geliştirilmesi” fikrini destekliyoruz.

AB seçimlerindeki pozisyonumuz Mayıs ortasında açıklanacaktır. Henüz güvenilir bir liste üzerine bahse girmek için erken. Ancak açıkça belirtmek gerekir ki, oylarımızı hiçbir şekilde aşırıya yönlendirmeyeceğiz.


Daha fazla bilgi için: ultimatumfrance.fr

Partinin sosyal medya hesapları: Instagram, Telegram, LinkedIn

Yazar Hakkında

İkbal Baş

Yorum yap

Paylaş
Bağlantıyı kopyala