Fransızca

Fransızcada En Sık Kullanılan Bağlaçlar: Akıcı Konuşup Yazın!

Konuşmanızı akıcı hale getirmeye var mısınız? İşte size yardımcı olacak o liste: Fransızcada en sık kullanılan bağlaçlar!

Fransızca öğrenirken dilin akıcılığını artırmak ve düşüncelerinizi daha etkili bir şekilde ifade etmek için bağlaçların kullanımı büyük önem taşır. Bu yazımızda, Fransızcada en sık kullanılan bağlaçlar ve onların Türkçe karşılıklarını inceleyeceğiz. Bu bağlaçlar, cümleleri birbirine bağlamak, neden-sonuç ilişkileri kurmak, zıtlıkları vurgulamak ve argümanlarınızı desteklemek için vazgeçilmez araçlardır.

Fransızca Zaman ve Sıralama Bağlaçları

 1. Premièrement (İlk olarak) – Bir argüman ya da liste sunmaya başlarken kullanılmaktadır.
 2. Ensuite (Sonra) – İkinci adım ya da aşamayı belirtir.
 3. Puis (Daha sonra) – “Ensuite” ile benzer, bir sonraki adımı ifade eder. Fransızca konuşma dilinde de sıklıkla kullanılmaktadır.
 4. Enfin (Sonunda) – Bir dizi olay ya da argümanın sonunu belirtir. Fransızcada “finalement” bağlacı da eş anlamlısı olarak kullanılabilir. Konuşma dilinde sıklıkla kullanılan “au final” veya “du coup” ise bir dil tiki olarak karşımıza çıkar. O nedenle bunların yerine “pour finir” veya “à la fin” bağlaçlarını kullanmak dil bilgisi olarak daha doğru olacaktır.
 5. Après (Sonra) – Bir eylemden sonra gerçekleşen başka bir eylemi ifade etmek için kullanılır.

Fransızcada zaman ve sıralama bağlaçları, düşüncelerinizi mantıklı bir sırayla sunmanıza olanak tanır. Bu, dinleyicilerinizin ya da okuyucularınızın sizi daha kolay takip etmesine yardımcı olur. Bu nedenle bu bağlaçlara yer vermek önemlidir.

Fransızcada Neden-Sonuç İfade Eden Bağlaçlar

 1. Parce que (Çünkü) – Bir eylemin ya da durumun nedenini açıklar.
 2. Car (Çünkü/Zira) – “Parce que” ile aynı ama daha formel bir bağlaçtır.
 3. Donc (Bu yüzden) – Bir sonucu belirtir. Yukarıda da ifade edildiği üzere “donc” yerine “du coup” kullanmamaya dikkat edilmelidir.
 4. Puisque (Mademki) – Kabul edilmiş bir nedeni ifade eder. Buna dayanarak yapılan çıkarımlarda kullanılmaktadır.
 5. À cause de (Yüzünden) – Olumsuz bir durumun nedenini belirtir. Olumlu bir durumun nedeni ifade edilirken ise “grâce à” bağlacı kullanılmaktadır.

Neden-sonuç bağlaçları, Fransızca konuşurken ve yazarken argümanlarınızı güçlendirmenin anahtarıdır. Bu bağlaçlar, düşünceleriniz arasındaki ilişkiyi netleştirir ve ifadelerinize derinlik katar.

Fransızcada En Sık Kullanılan Bağlaçlar: Karşılaştırma ve Zıtlık Bağlaçları

 1. Mais (Ama) – İki farklı ve zıt düşünceyi birbirine bağlarken kullanılmaktadır.
 2. Cependant (Ancak) – Bir önceki ifadeye yapılacak bir itirazı belirtmeden önce kullanılır. Paragrafın başında kullanıldığı ihtimalde, bir önceki paragrafa tamamen zıt bir şey ifade edileceği anlaşılır. Fransızcanızın gelişip ilerlediğini “mais” yerine “cependant, en revanche, néanmoins, pourtant, toutefois” gibi bağlaçları kullanmaya başladığınız zaman anlarsınız.
 3. Pourtant (Halbuki) – Beklenmedik bir zıtlık vurgular.
 4. Toutefois (Yine de) – “Cependant” ile benzer, bir önceki çıkarıma olan itirazı ifade etmek için kullanılmaktadır.
 5. Alors que (Oysaki) – İki durum arasındaki zıtlığı vurgular. Bu bağlaçtan sonra subjonctif kullanmak gerekecektir.

Karşılaştırma ve zıtlık bağlaçları, Fransızcada fikirler arasındaki kontrastı belirtmek için vardır. Bu bağlaçlar, konuşmanıza veya yazınıza dinamiklik katarak, dinleyicilerinizin veya okuyucularınızın ilgisini çeker.

Fransızca Örnek Verme Bağlaçları

 1. Par exemple (Örneğin) – Bir argümanı desteklemek için örnekler sunar.
 2. Comme (Gibi) – Bir durum ya da eylem için örnekler verir.
 3. Notamment (Özellikle) – Önemli bir örnek ya da durumu vurgular. Öne çıkarmak istediğiniz kısımdan önce “notamment” kullanabilirsiniz.
 4. À savoir (Yani) – Daha fazla detay veya açıklama sunar.
 5. Tel que (Gibi) – Kullanılan bir kavrama örnekler vermeden önce kullanabileceğiniz bir bağlaçtır.

Örnek verme bağlaçları, Fransızca’da argümanlarınızı somut örneklerle desteklemenize olanak tanır. Bu, ifadelerinizin daha ikna edici ve anlaşılır olmasını sağlar.


Sonuç olarak Fransızca’da en sık kullanılan bağlaçlar, dilin zenginliğini ve ifade gücünü artırır. Bu bağlaçları etkili bir şekilde kullanmak hem yazılı hem de sözlü iletişiminizi güçlendirecek ve Fransızca dil becerilerinizde önemli bir ilerleme sağlayacaktır. Konuşmanızda ve yazdığınız metinlerde bağlaçlara yer vererek Fransızcanıza seviye atlatabilirsiniz.

Bu rehber, Fransızca öğrenme yolculuğunuzda size yardımcı olacak temel bir kaynak olarak hizmet edebilir. Ancak Fransızca öğrenme yolculuğunuzda başka kaynaklardan faydalanmanız gerekir. Daha önce sizler için hazırladığımız “Fransızca Kaynaklar” yazımıza göz atmayı unutmayın!

Yazar Hakkında

Fransız Gastesi

Yorum yap

Paylaş
Bağlantıyı kopyala